1. DEFINICIJE

1.1. Bruda za bradu kao prodavatelj

1.2. Opći uvjeti znače opće uvjete poslovanja Bruda za bradu, Sarajevo

1.3. Roba znači svaki proizvod iz prodajnog programa Bruda za bradu, Sarajevo

1.4. Usluga znači svaka usluga iz cjelokupnog prodajno-uslužnog programa Bruda za bradu, Sarajevo

1.5. Kupac je fizičko lice ili pravno lice koji je na bilo koji način ostvario kontakt s Bruda za bradu, Sarajevo radi nabavke robe bez potpisivanja ugovora.

1.6. Elektonska pošta prodavatelja je adresa: brudazabradu@gmail.com

2. PODRUČJE PRIMJENE

2.1. Ovi opći uvjeti prodaje određuju prodaju, isporuke i plaćanja te se primjenjuju na sve narudžbe, uključujući i one koji se odnose na usluge davanja savjeta i informacija. Ovi uvjeti prodaje primjenjuju se na sve buduće narudžbe kupaca kao i za sve buduće isporuke kao i ostale usluge.

Ukoliko između prodavatelja i kupca nije drugačije pismeno dogovoreno, isporuka robe i usluga vrši se isključivo prema ovim općim uvjetima. U trenutku prihvata robe ovi opći uvjeti poslovanja postaju sastavni dio ugovora, odnosno prihvaćeni uvjet prodavatelja od strane kupca prilikom narudžbe.

2.2. Ukoliko bi neka odredba ovih općih uvjeta postala ništavna, primjenjivati će se zakonska odredba koja najbliže pokriva ili odgovara predmetnom slučaju, ali ništavost te pojedine odredbe ne utječe na valjanost ostalih odredbi ovih općih uvjeta.

3. NARUDŽBA ROBE

3.1. Kupac naručuje robu preko online shopa, telefonskim putem ili pismenom narudžbom u obliku elektronske pošte porukom. Narudžbu od strane kupca prodavatelj će potvrditi isporukom ili pismenom potvrdom narudžbe. U slučaju da je isporuka definirana ugovorom kao prihvat narudžbe računa se pismeni prihvat narudžbe, otpremnica ili račun.

3.2. Ukoliko u otpremnici ili računu dođe od odstupanja u odnosu na narudžbu, smatra se da je sadržaj isporuke po otpremnici ili računu kupac prihvatio ukoliko u roku od 8 dana od primitka tih dokumenta kupac ne izrazi pismeni prigovor.

3.3. Prodavatelj može u bilo kojem trenutku poslovnog odnosa prekinuti isporuku naručene robe kupcu ukoliko postoje otvorena potraživanja prodavatelja koja su prešla valutu plaćanja.

3.4. Minimalna vrijednost pojedinačne narudžbe iznosi 10 KM neto (bez uključenog PDV-a). Prodavatelj može odbiti narudžbu kupca ukoliko vrijednost narudžbe ne prelazi navedeni iznos. Ukoliko prodavatelj prihvati narudžbu, može zaračunati trošak paketne dostave. U tom slučaju kupac i bez izražavanja svoje suglasnosti prihvaća zaračunati trošak. 

3.5. Kupac može opozvati narudžbu najkasnije isti radni dan kad je roba i naručena. Nakon toga opoziv više nije moguć te je kupac dužan preuzeti i platiti robu. Opoziv narudžbe mora biti dokumentiran, te poslan elektronskom pošta najkasnije do 16:00 sati.

4. CIJENE

4.1. Sve cijene prodavatelja istaknute su u KM. Prilikom dogovaranja cijene PDV je uključen u cijenu.

4.2. Cijene su iskazane u cjeniku prodavatelja koji se ispostavlja početkom kvartala te je važeći za tekući kvartal.

4.8. Ovi opći uvjeti poslovanja sastavni su dio svakog cjenika Bruda za bradu, Sarajevo

5. PLAĆANJE

5.1. Po izvršenoj isporuci od naše strane kupac dobija račun u papirnatom obliku te je dužan poštivati odredbu plaćanja pouzećem odnosno plaćanje pri isporuci proizvoda.

6. ISPORUKA

6.1. Roba se isporučuje tj. preuzima na adresi kupca na teritoriji cijele Bosne i Hercegovine , a koju je prilikom narudžbe naveo kupac.

6.2. U slučaju da kupac u toku isporuke promjeni adresu isporuke, sve proizašle troškove snosi kupac. Bruda za bradu, Sarajevo zadržava pravo teretiti kupca za troškove prijevoza i druge zavisne troškove.

6.3. Neodvojiva ambalaža nepovratna je i uračunata je u prodajnu cijenu.

6.4. Rizik slučajnog uništenja ili oštećenja robe snosi kupac od trenutka kad mu je roba isporučena, odnosno kad je istu preuzeo.

6.5. Kupac svojim potpisom na dostavnom dokumentu logističkog partnera prodavatelja potvđuje preuzimanje robe. Logistički partner prodavatelja zadržava pravo ne isporučiti robu kupcu u slučaju da kupac odbije potpisati dostavni dokument.

6.6. Vrijeme isporuke prodavatelja je 1 -2 radna dana.

8. REKLAMACIJE I RIZICI

8.1 Kupac je prilikom preuzimanja robe dužan provjeriti količinu i kvalitetu sadržaja pošiljke. Prigovor koji se odnosi na isporučenu količinu i kvalitetu proizvoda potrebno je prijaviti u pisanom obliku najkasnije u roku od 5 radnih dana. Ukoliko je ambalaža oštećena i ukoliko se oštećenje dogodilo na proizvodu, slučaj mora biti prijavljen u pisanom obliku u roku od 5 radnih dana inače gubi to pravo. Prigovor mora biti sastavljen u pismenom obliku. Prigovor mora sadržavati naznaku dana kada je kupcu roba isporučena, kao i detaljan opis nedostataka na koje se kupac poziva jer u protivnom se smatra da kupac nije obavijestio prodavatelja o eventualnim nedostacima robe. Ukoliko se prigovor pokaže opravadnim, poduzeti ćemo sve da rješimo prigovor o vlastiom trošku u razumnom roku. Opravdani prigovor može se rješiti ili isporukom nove robe ili financijskim odobrenjem ovisno o želji kupca.

9. POVRAT

9.1. Kupac može proizvod vratiti tek nakon prethodne pismene najave i pod određenim uvjetima. Trošak poštarine, kao i odgovornost za bilo kakvu štetu u toku transporta na proizvodu koji se vraća snosi kupac.

 10. RJEŠAVANJE SPOROVA

10.1. Na sve odnose Bruda za bradu, Sarajevo kao prodavatelja i kupca primjenjuje se bosanskoheregovacko pravo, osobito odredbe Zakona Bosne i Hercegovine o obveznim odnosima. Isključivo je stvarno i mjesno nadležan sud za Bruda za bradu, Sarajevo, osim u slučaju kada je važećim bosanskohercegovackim  propisima utvrđena isključiva nadležnost nekog drugog suda.